Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.08.2018 15:11:53 do: 08.04.2019 13:09:23, opublikowana przez: Przemysław Mazur

Projekty pomocy technicznej Interreg V-A RCz-PL


Program Operacyjny: INTERREG V-A RCz-PL Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 5 - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2017-2018 Numer projektu CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001347 Beneficjent: Województwo Opolskie Wartość projektu: 251 045,91 EUR Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 213 389,02 EUR Budżet państwa: 25 104,59 EUR Wkład własny z budżetu województwa: 12 552,30 EUR. Termin realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2018 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A RCz-PL. Krótki opis: W ramach projektu zostanie zapewnione skuteczne zarządzanie, wdrażanie i wykorzystywanie środków z EFRR, w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL w woj. opolskim oraz w WS. Realizowane będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące Programu wykonywane przez RPK/PR oraz zapewnione zostanie delegowanie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Celem projektu jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu wykonywanych przez RPK/PR oraz delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Biorąc pod uwagę wyznaczony cel realizowane będą następujące typy działań: - zapewnienie realizacji Programu w woj. opolskim, - podnoszenie kwalifikacji pracowników RPK/PR, - informowanie, doradztwo i prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów, - realizacja działań informacyjnych i promocyjnych - zapewnianie prawidłowego funkcjonowania RPK/PR w województwie opolskim - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WS w Ołomuńcu.
Program Operacyjny: INTERREG V-A RCz-PL Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 5 - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2015 - 2016 Numer projektu CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000025 Beneficjent: Województwo Opolskie Wartość projektu: 224 524,14 EUR Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 190 845,52 EUR Budżet państwa: 22 452,41 EUR Wkład własny z budżetu województwa: 11 226,21 EUR. Termin realizacji projektu: 01.07.2015 - 31.12.2016 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A RCz-PL. Krótki opis: W ramach projektu zostanie zapewnione skuteczne zarządzanie, wdrażanie i wykorzystywanie środków z EFRR, w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL w woj. opolskim oraz w WS, w II poł. 2015 r. oraz w 2016 r. Realizowane będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące Programu wykonywane przez RPK/PR oraz zapewnione zostanie delegowanie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Celem projektu jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu wykonywanych przez RPK/PR oraz delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Biorąc pod uwagę wyznaczony cel realizowane będą następujące typy działań: - zapewnienie realizacji Programu w woj. opolskim, - podnoszenie kwalifikacji pracowników RPK/PR, - informowanie, doradztwo i prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów, - realizacja działań informacyjnych i promocyjnych - zapewnianie prawidłowego funkcjonowania RPK/PR w województwie opolskim - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WS w Ołomuńcu.

Metryczka

Dokument wytworzył:Przemysław Mazur
Data wytworzenia:17.08.2018
Godzina wytworzenia:14:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry