Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.06.2018 15:11:13 do: 11.07.2018 10:37:37, opublikowana przez: Kamila Dzierżan

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń (przewodników górskich)

Kategoria:Turystyka
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne spełniające wymagania okreąlone w suatwie o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997r.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek z danymi zawartymi w art. 24.1 w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Żeromskiego 3, III piętro

Organ właściwy:Marszałek Województwa - zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń
Podstawa prawna:

Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997r.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:07.09.2015
Godzina wytworzenia:09:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry