Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.06.2018 13:44:07 do: 05.06.2018 13:47:39, opublikowana przez: Iwona Marek

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerami telefonów:                      77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem email: iod@opolskie.pl 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z przepisów prawa (JRWA). 6.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Metryczka

Dokument wytworzył:Wojciech Merkel - Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia:05.06.2018
Godzina wytworzenia:13:43
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry