Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.04.2018 13:44:34 do: 16.05.2018 15:24:38, opublikowana przez: Izabela Podobińska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 450) ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Status:obowiązujący
Data ważności:10.05.2018
Osoba odpowiedzialna:Izabela Podobińska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Podobińska
Data wytworzenia:17.04.2018
Godzina wytworzenia:13:30
Podmiot udostępniający:Zarząd Województwa Opolskiego
Przewiń do góry