Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.03.2018 10:32:52 do: 09.12.2019 12:13:03, opublikowana przez: Iwona Marek

Egzekucja opłat za korzystanie ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska wyliczonych zgodnie wykazami zawierającymi informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska złożonymi w tutejszym urzędzie.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Zweryfikowany wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i brak wpłaty
  2. Upomnienie wraz z zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
Opłaty:

Koszty upomnienia 11,60zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2015, poz. 2367)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2016, poz. 1413)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2016, poz. 1305).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:29.09.2016
Godzina wytworzenia:12:26
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry