Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.12.2017 08:38:29 do: 01.12.2017 08:47:55, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Rzecznik Funduszy Europejskich

Aleksandra Świerczyńska ul. Barlickiego 17 45-083 Opole tel. kom. +48 504825581 email: a.swierczynska@opolskie.pl (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 32a) 1. Do zadań Rzecznika należy: 1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, głównie w obszarze tematyki odnoszącej się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności: a) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję, b) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), c) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), d) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji, e) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. Za treść odpowiada: Adam Maciąg - Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.11.2017
Godzina wytworzenia:13:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry