Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.11.2017 15:14:02 do: 15.11.2018 14:11:47, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa,   Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 143/2017 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry