Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.11.2017 13:11:08 do: 06.11.2017 13:18:14, opublikowana przez: Iwona Marek

Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich

Piastowska 14 45-082, Opole (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 32a) 1. Do zadań Rzecznika należy: 1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, głównie w obszarze tematyki odnoszącej się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności: a) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję, b) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), c) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), d) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji, e) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. Za treść odpowiada: Adam Maciąg - Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.11.2017
Godzina wytworzenia:13:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry