Wersja historyczna publikacji, ważna od: 31.05.2017 12:50:35 do: nadal, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie, za pierwsze półrocze

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2017
Status:Projekt
Kadencja:V 2014/2018
Sesja:XXX
Data podjęcia (podpisania):29.05.2017
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet województwa

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska
Data wytworzenia:29.05.2017
Godzina wytworzenia:12:49
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry