Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.05.2017 09:59:21 do: 12.07.2017 10:45:56, opublikowana przez: Iwona Marek

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa a Skarbnika Województwa określa Zarządzenie nr 47/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zmienione Zarządzeniem nr 72/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi UMWO oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, zmienione Zarządzeniem nr 90/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi UMWO oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, zmienione Zarządzeniem nr 60/2017 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi UMWO oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry