Wersja historyczna publikacji, ważna od: 22.10.2015 11:21:09 do: 06.11.2019 12:21:14, opublikowana przez: Iwona Marek

Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
  • Projekt decyzji z załącznikiem graficznym
Organ właściwy:Marszałek Województwa – stanowisko
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Op. z 2010 r., nr 132, poz. 1509)
Osoba odpowiedzialna:Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:22.10.2015
Godzina wytworzenia:11:21
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry