Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.10.2015 12:51:11 do: 27.08.2018 11:15:15, opublikowana przez: Iwona Marek

Organizowanie i koordynowanie działań związanych ze stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Podmioty uprawnione:

Wniosek składa:

  • Izba Lekarska lub odpowiednio Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Zakład prowadzący staż
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie na staż
  2. załącznik zgłoszeniowy stażystów do danego zakładu
  3. umowa
  4. przekazywanie dotacji w miesięcznych ratach
Organ właściwy:Marszałek Województwa – umowa o realizację stażu
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474 z późn.zm)
Osoba odpowiedzialna:Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Metryczka

Dokument wytworzył:Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:05.10.2015
Godzina wytworzenia:12:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry