Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.02.2017 14:45:47 do: 16.12.2019 13:17:24, opublikowana przez: Iwona Marek

Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Dotyczy następujących podmiotów:

  • sprzedawca detaliczny, który potwierdził i pobrał opłatę depozytową za baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe,

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

  1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
  2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81)

Sprawozdanie o którym mowa w w/w Rozporządzeniu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Nieodebraną opłatę depozytową należy przekazać na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

 


61 1160 2202 0000 0001 5350 4146

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 882).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 878).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:17.01.2014
Godzina wytworzenia:11:12
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry