Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.01.2017 14:27:42 do: 12.05.2021 08:31:23, opublikowana przez: Iwona Marek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Informacja o wyrobach zawierających azbest, którą wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, powinna być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające
azbest.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa – przyjecie i weryfikacja informacji
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywani i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 860).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – zał. Nr 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 8 poz. 31).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:17.01.2014
Godzina wytworzenia:12:45
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry