Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.11.2016 14:06:52 do: 29.11.2016 14:09:18, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Program „Wspieramy najlepszych IV”

Kategoria:Edukacja
Przedmiot sprawy:

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/203/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy

stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020:

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnieni, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wnioski mogą składać :

  • szkoły i placówki oświatowe z Województwa Opolskiego,
  • osoby fizyczne.
Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek zgodny ze wzorem dostępny na stronie www.opolskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa • Statut Województwa Opolskiego • Uchwała Nr XVIII/203/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia14 czerwca 2016r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy

Metryczka

Dokument wytworzył:Zbigniew Kubalańca - Dyrektor Departamentu Edukacji
Data wytworzenia:25.11.2016
Godzina wytworzenia:14:02
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry