Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.11.2016 09:49:45 do: 23.11.2016 10:00:03, opublikowana przez: Iwona Marek

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Przygotowanie Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020 Przebieg procedury opracowania "Strategii w ochronie zdrowia na lata 2014-2020":

 • 5 luty 2013 r. – uchwała o przystąpieniu do opracowania Strategii….
 • 14 marca 2013 r. – powołanie Zespołu roboczego oraz Zespołu konsultacyjnego ds. opracowania Strategii
 • praca w Zespołach: roboczym i konsultacyjnym
 • opracowanie części diagnostycznej: Diagnoza ochrony zdrowia i analiza SWOT
 • 18 czerwca 2013 r. projekt Diagnozy … był zaprezentowany podczas spotkania Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia (STOMOZ), które odbyło się w Pokrzywnej i na którym byli obecni dyrektorzy szpitali z całego województwa opolskiego
 • 27 czerwca 2013 r. projekt Diagnozy … był omawiany na ZWO
 • 17 lipca 2013 r. konferencja z przedstawicielami szpitali, Starostami, OOW NFZ, OUW na której zostanie zaprezentowany dokument pn. „Diagnoza ochrony zdrowia w województwie opolskim” również podsumowujący wyniki konsultacji
 • opracowanie części postulatywnej: Strategia ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020
 • 30 września 2013 r. weryfikacja Strategii … z Zespołem konsultacyjnym
 • 15 października 2013 r. uchwała ZWO o przyjęciu strategii
 • Konsultacje społeczne od 16 października do 6 listopada 2013 r.
 • 28 października 2013 r. spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii …
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Ochrona zdrowia psychicznego  

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Violetta Ruszczewska
Data wytworzenia:17.01.2014
Godzina wytworzenia:10:27
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry