Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.09.2016 12:26:30 do: 14.03.2018 10:32:52, opublikowana przez: Iwona Marek

Egzekucja opłat za korzystanie ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska wyliczonych zgodnie wykazami zawierającymi informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska złożonymi w tutejszym urzędzie.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Zweryfikowany wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i brak wpłaty
  2. Upomnienie wraz z zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
  4. Ewidencja tytułów wykonawczych przyjęta przez urząd skarbowy do egzekucji
Opłaty:

Koszty upomnienia 11,60zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2015, poz. 2367)
  • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2016, poz. 1413)
  • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej ((Dz.U. 2016, poz. 1305)
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:29.09.2016
Godzina wytworzenia:12:26
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry