Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.10.2016 12:48:28 do: 11.10.2017 14:53:04, opublikowana przez: Violetta Ruszczewska

Prywatne: Andrzej Buła

/
Marszałek Województwa Opolskiego
pokój: 162
tel.: (+48) 77 54 16 510, 77 54 16 511
fax: (+48) 77 54 16 512
e-mail: marszalek@opolskie.pl
Oświadczenia majątkowe

bezpośredni nadzór nad komórkami UMWO:

Urodził się w Kluczborku 28 sierpnia 1965 roku, od 1982 roku do dziś mieszka w tym mieście. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – syna Michała i córkę Julię.

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe - w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie oraz w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. Posiada tytuł zawodowy menedżera sportu i uprawnienia trenera zawodowego II klasy w piłce nożnej.

Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku, który zreorganizował i stworzył z niego nowoczesną, niezwykle istotną dla życia społeczności regionalnej placówkę. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”.

Jego pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. Od 2003 roku, czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork pracował w tym klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu. W czasie gdy był prezesem, MKS osiągnął największy sukces w historii kluczborskiego futbolu. W 2009 roku zespół awansował do I ligi, a w pierwszym sezonie gry w niej zakończył rozgrywki na 6. miejscu.

W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego. W Sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. W roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych, w których zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII kadencji pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także komisji ustawodawczej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku.
W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa

Zawsze postępuje zgodnie z dewizą "z myślą o ludziach" – podkreśla, że to, co udało mu się osiągnąć, zawdzięcza także ludziom, na których natrafiał na swojej drodze życiowej. Potrafi ich słuchać, rozmawiać i współpracować z nimi.

Metryczka

Dokument wytworzył:Urząd Marszałkowski w Opolu
Data wytworzenia:13.11.2013
Godzina wytworzenia:09:08
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry