Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.04.2016 13:42:39 do: nadal, opublikowana przez: Aleksandra Kaczmarek

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, rurociągów tłocznych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie ulic: Mickiewicza, Parkowej, Kossaka, Matejki w Otmuchowie

Data ważności:08.04.2016

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:01.04.2016
Godzina wytworzenia:13:42
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry