Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

5-19 czerwca 2024 r.

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 214/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2024 r.

 

Data ważności:19.06.2024
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.06.2024
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 05.06.2024, 08:01
Opublikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Zmodyfikowano: 05.06.2024, 08:29
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 73

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry