Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Romano Linaj – czyli romskie wakacje

W dniu 7 czerwca 2024 r. została złożona przez Stowarzyszenie” Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku oferta na realizację zadania publicznego pn. Romano Linaj – czyli romskie wakacje.

Złożoną ofertę zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
3) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 18 czerwca 2024 r., w jednej z wybranych form:

1) mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
2) osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
a) punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ostrówek 5-7, w Opolu,
b) Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
3)listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Data ogłoszenia:11-06-2024
Data ważności:18-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.06.2024
Wytworzono przez: Stowarzyszenie" Kultury i Edukacji Romów" w Prudniku
Opublikowano: 11.06.2024, 09:46
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry