Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Opolskie Forum Pełnomocników NGO

W dniu 7 czerwca 2024 r. została złożona przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oferta na realizację zadania publicznego pn. Opolskie Forum Pełnomocników NGO.
Złożoną ofertę zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
3) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 14 czerwca 2024 r., w jednej z wybranych form:
1) mailowo na adres: bdo@opolskie.pl,
2) osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
a) punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ostrówek 5-7, w Opolu,
b) Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
3) listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:07-06-2024
Data ważności:14-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.06.2024
Wytworzono przez: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opublikowano: 07.06.2024, 12:43
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 14

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry