Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Opolska Ryba łączy pokolenia”

W dniu 04.06.2024 r. została złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie oferta na realizację zadania publicznego pn. „Opolska Ryba łączy pokolenia” stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 14.06.2024 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres dwo@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. kancelarii ogólnej/punkcie kancelaryjnym* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9, 45-867 Opole
    2. Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Hallera 9, 45-867 Opole,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

 

Data ogłoszenia:07-06-2024
Data ważności:14-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.06.2024
Wytworzono przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie
Opublikowano: 07.06.2024, 12:26
Opublikowano przez: Alicja Kruk
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 11

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry