Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Dajemy szansę każdemu!

W dniu 5 czerwca 2024 r. została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dobieszowicach oferta na realizację zadania publicznego pn. Dajemy szansę każdemu!

Złożoną ofertę zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 14 czerwca 2024 r., w jednej z wybranych form:

 • mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
 • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
  1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu,
   Ostrówek 5-7, w Opolu,
  2. Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
 • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7,
  45-082 Opole.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:07-06-2024
Data ważności:14-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Aleksandra Zwarycz - zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.06.2024
Wytworzono przez: Ochotnicza straż Pożarna w Dobieszowicach
Opublikowano: 07.06.2024, 11:59
Opublikowano przez: Agnieszka Janus
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 14

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry