Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „20 lat w Unii Europejskiej z partnerem czeskim – Mesto Albrechtice – obchody 20 lecia Partnerstwa”.

W dniu 07.06.2024 r. została złożona przez Gminne Stowarzyszenie Partnerskie PARTNER oferta na realizację zadania publicznego 20 lat w Unii Europejskiej z partnerem czeskim – Mesto Albrechtice – obchody 20 lecia Partnerstwa”, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 12, 45-082 Opole
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 17 czerwca 2024 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: i.sekowska@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
    2. Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ul. Barlickiego 17 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Data ogłoszenia:10-06-2024
Data ważności:17-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.06.2024
Wytworzono przez: Iwona Sękowska
Opublikowano: 10.06.2024, 11:37
Opublikowano przez: Iwona Sękowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry