OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU

Uchwałą Nr 378/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu oraz przyjęto szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU. NIE OTWIERAĆ”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w godz. od 730 do 1530 lub przesłać pocztą na ww. adres. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

2. Oświadczenia kandydata.

3. Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

5. Szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.06.2024
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Opublikowano: 28.06.2024, 09:43
Opublikowano przez: Sabina Pańczyk
Zmodyfikowano: 02.07.2024, 10:37
Zmodyfikowano przez: Sabina Pańczyk
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 867

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry