Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Na podstawie umowy nr 56/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2024 r. zadania publicznego, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim, Publiczne Technikum w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska 26 otrzymało wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej od Wojewody Opolskiego, na kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).

Metryczka

Wytworzono: 05.06.2024
Wytworzono przez: Bartosz Medyk Dyrektor Deprtamentu Edukacji i Rynku Pracy
Opublikowano: 05.06.2024, 15:25
Opublikowano przez: Elżbieta Kluba
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 46

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry