Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE DLA SENIORÓW”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 06.06.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 06.07.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 21.07.2024 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.malinowska@opolskie.pl; tel. 77 4467 840.

Data ważności:06.06.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.05.2024
Wytworzono przez: Agnieszka Malinowska
Opublikowano: 15.05.2024, 15:20
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 54

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry