Uchwała Nr 12221/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Panią Bożenę Wacławę Magierę — Prezes Zarządu BRANDA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dotyczącego negatywnej oceny projektu, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie nr FEOP.07.01-12.00-0044/23 pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, w tym opieki wytchnieniowej dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w gminie Głuchołazy, w ramach naboru wniosków do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 nr FEOP.07.01-12.00-005/23, Priorytet 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, Działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):22.04.2024
Nr aktu prawnego:12221/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DWF)

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Załącznik do Uchwały Nr 12221/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2024r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Panią Bożenę Wacławę Magierę — Prezes Zarządu BRANDA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dotyczącego negatywnej oceny projektu, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie nr FEOP.07.01-12.00-0044/23 pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, w tym opieki wytchnieniowej dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w gminie Głuchołazy, w ramach naboru wniosków do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 nr FEOP.07.01-12.00-005/23, Priorytet 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, Działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa

- informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu w trybie przepisów UDIP
Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich – Maja Byrdak

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.04.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich – Maja Byrdak
Opublikowano: 07.05.2024, 11:26
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry