Uchwała Nr 12210/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10677/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę wyposażenia izolatek oraz sprzętów do dezynfekcji, zakupionych w związku z pandemią COVID-19 przez Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, na rzecz domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ośrodków pomocy społecznej/zespołów interdyscyplinarnych i powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):22.04.2024
Nr aktu prawnego:12210/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Zdrowie i polityka społeczna

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.04.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora
Opublikowano: 07.05.2024, 10:55
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry