Uchwała Nr 12167/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2024 roku pn. „PROFESJONALIZACJA OSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):22.04.2024
Nr aktu prawnego:12167/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.04.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska
Opublikowano: 07.05.2024, 08:52
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 10

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry