Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków-ratowników OSP Żędowice

W dniu 8 maja 2024 r. została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żędowicach oferta na realizację zadania publicznego pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków-ratowników OSP Żędowice
Złożoną ofertę zamieszcza się:
1)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
2)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
3)na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 21 maja 2024 r., w jednej z wybranych form:
1)mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
2)osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
a)punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, Ostrówek 5-7, w Opolu,
b)Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
3)listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.
Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:14-05-2024
Data ważności:21-05-2024
Osoba odpowiedzialna:Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.05.2024
Wytworzono przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach
Opublikowano: 14.05.2024, 13:24
Opublikowano przez: Agnieszka Janus
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry