Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Grodzisko Music Awards

W dniu 13.05.2024 r. została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grodzisku oferta na realizację zadania publicznego pn. Grodzisko Music Awards , stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: https://www.opolskie.pl/

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 21.05.2024 r., w jednej z wybranych form:

 • mailowo na adres dkd@opolskie.pl ,
 • osobiście, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
  1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu,
   Piastowska 14 w Opolu,
  2. Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
 • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
  45-082 Opole.

 

Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Data ogłoszenia:14-05-2024
Data ważności:21-05-2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.05.2024
Wytworzono przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku
Opublikowano: 14.05.2024, 13:40
Opublikowano przez: Joanna Odoj-Klamut
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry