Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie szkolenia dzieci w zakresie gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej”

W dniu 06.05.2024 r. Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „III Międzynarodowe Zawody Gimnastyczne”, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: opolskie.pl/region/organizacje-pozarzadowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 20.05.2024 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: sport@opolskie.pl,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 867 Opole.

 

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:13-05-2024
Data ważności:20-05-2024
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.05.2024
Wytworzono przez: Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu
Opublikowano: 13.05.2024, 14:38
Opublikowano przez: Jarosław Szynol
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry