Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie Uchwały 12096/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na nich swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 444 55 23.

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,
  2. Oświadczenie RODO dla kandydata w konkursie na Dyrektora SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
Data ważności:10.06.2024
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.05.2024
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 27.05.2024, 12:37
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 132

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry