Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie wkładów własnych pn. “WKŁADY WŁASNE DLA OPOLSKIEGO TRZECIEGO SEKTORA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:
Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 09.05.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.06.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 24.06.2024 r.*
*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących konkursu : Dorota Sordoń – Bochenek – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego d.sordon-bochenek@opolskie.pl, tel. 77 4467 840

Data ważności:09.05.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.04.2024
Wytworzono przez: Dorota Sordoń - Bochenek
Opublikowano: 17.04.2024, 14:11
Opublikowano przez: Agnieszka Janus
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 200

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry