Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2024 roku pn. „PROFESJONALIZACJA OSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 16.05.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 30.06.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 20.07.2024 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.pogrzeba@opolskie.pl; tel.: 77 4467 845 lub a.janus@opolskie.pl; tel.: 77 4467 845

 

Data ważności:16.05.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.04.2024
Wytworzono przez: Adrianna Pogrzeba
Opublikowano: 24.04.2024, 11:43
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 181

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry