Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. OPOLSKIE WYDARZENIA SPORTOWE (EDYCJA II), skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 13.05.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.06.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 25.06.2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, Anna Dębska tel. 77 44 29 328, a.debska@opolskie.pl, Jarosław Szynol tel. 77 44 29 320, adres e-mail: j.szynol@opolskie.pl.

Data ważności:13.05.2024
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.04.2024
Wytworzono przez: Jarosław Szynol
Opublikowano: 17.04.2024, 09:25
Opublikowano przez: Jarosław Szynol
Zmodyfikowano: 08.07.2024, 09:15
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 567

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry