Uchwała Nr 11969/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne „OPOLSKIE TRADYCJE DOŻYNKOWE”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):25.03.2024
Nr aktu prawnego:11969/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.03.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Marcin Oszańca
Opublikowano: 08.04.2024, 09:30
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry