Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej pn. „WIELOKULTUROWE OPOLSKIE” w 2024 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotówwskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:
Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 10.05.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 24.06.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 01.07.2024 r.*
*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących konkursu : Amelia Gąsiorowska – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego a.gasiorowska@opolskie.pl, tel. 77 4467 848

Data ważności:10.05.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.04.2024
Wytworzono przez: Amelia Gąsiorowska
Opublikowano: 17.04.2024, 10:19
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 05.07.2024, 09:11
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 615

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry