Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy poprzez realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego pn. „Aktywna integracja – Łączy Nas Odra – edycja IV”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 10.04.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 24.04.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 08.05.2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 4429 325, adres e-mail: m.tanczak@opolskie.pl

Data ważności:10.04.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.03.2024
Wytworzono przez: Maria Tańczak-Bąk
Opublikowano: 19.03.2024, 12:06
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 19.03.2024, 12:07
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 241

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry