Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu w 2024 r. kontroli uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Poniżej załączone zostało Zapytanie ofertowe dotyczące naboru lekarza do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.) formularz oraz oświadczenie

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole
do dnia 28 marca 2024 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)

W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2024 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – lekarz”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.03.2024
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 19.03.2024, 11:10
Opublikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 55

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry