Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: „Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim w latach 2024–2026” – konsultacje

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie ww. art. oraz mając na uwadze istotne wyzwanie jakim wobec narastających wysoce niekorzystnych przemian demograficznych staje się zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu opieki nad matką i dzieckiem, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego opracował Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: „Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim w latach 2024–2026”.

Głównymi adresatami Projektu programu będą: kobiety w ciąży i w okresie połogu, noworodki oraz dzieci do 3 roku życia oraz personel służb świadczących usługi zdrowotne. Pośrednio działaniami informacyjno-edukacyjnymi oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi objęci zostaną mieszkańcy całego województwa opolskiego. Celem głównym ww. Projektu programu jest poprawa zdrowia i związana z nim poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim do 2026 r. Projekt programu przedstawia zespół konkretnych rozwiązań, których implementacja ma się przyczynić do poprawy opieki nad matką i dzieckiem w postaci zwiększenia liczby urodzeń i poprawy stanu zdrowia młodego pokolenia, a pośrednio ma wpłynąć dodatnio na stan zdrowia populacji całego regionu, w tym na wydłużenie życia w zdrowiu.

W związku z powyższym, wszelkie sugestie, opinie, uwagi do Projektu programu, można składać poprzez zamieszczony formularz zgłoszeniowy, na adres mailowy: dzd@opolskie.pl w terminie do 29 marca 2024 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.03.2024
Wytworzono przez: Sylwia Hulbój - Inspektor w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 12.03.2024, 10:58
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 184

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry