Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne „OPOLSKIE TRADYCJE DOŻYNKOWE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 27.03.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26.05.2024 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 03.06.2024 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: k.kuras@opolskie.pl , tel.: 77 44 82 110 oraz m.kowalczyk@opolskie.pl, tel.: 77 44 82 111.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.03.2024
Wytworzono przez: Marcin Oszańca Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 05.03.2024, 09:33
Opublikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Zmodyfikowano: 11.06.2024, 15:47
Zmodyfikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1165

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry