Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagrody w konkursie pn. „Lew Opolskiej Turystyki”

Zarząd Województwa Opolskiego

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 poz. 2094 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu konkursu „Lew Opolskiej Turystyki” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 10316/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie nagrody w konkursie pn. „Lew Opolskiej Turystyki”.

 1. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie zaangażowania w działalności turystycznej
  w tym gospodarczej, społecznej, samorządowej i instytucjonalnej na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, osób zasłużonych dla upowszechniania walorów turystycznych
  i krajoznawczych województwa opolskiego oraz dla rozwoju produktów, atrakcji i oferty turystycznej w regionie.
 2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, będącym mieszkańcami województwa opolskiego, działającym na rzecz rozwoju oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa województwa opolskiego, za znaczące osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagrody przyznawane są za działalność w zakresie upowszechniania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa opolskiego oraz rozwoju produktów, atrakcji i oferty turystycznej regionu.
 3. Szczegółowe zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród dla laureatów konkursu za osiągnięcia
  w dziedzinie rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa województwa opolskiego pn. „Lew Opolskiej Turystyki” określa Regulamin konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” stanowiący załącznik do Uchwały nr 10316/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.
 4. Wnioski na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” zawierające propozycje kandydatur osób fizycznych – mieszkańców Województwa Opolskiego, do nagrody w konkursie należy składać w terminie do dnia 18.04.2024 r. w formie pisemnej.
 5. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole lub w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki przy ul. Żeromskiego 3, 45-040 Opole – V piętro, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 6. Wnioski można przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
 7. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” udziela Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Żeromskiego 3 – V piętro, tel.: 77 54 16 800, e-mail: dst@opolskie.pl.
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.03.2024
Wytworzono przez: Barbara Jagiełło
Opublikowano: 18.03.2024, 11:29
Opublikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Zmodyfikowano: 20.05.2024, 13:03
Zmodyfikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 233

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry