Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. „OPOLSKIE PROGRAMY CENTRALNE”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 20.03.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 03.04.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 17.04.2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: m.tanczak@opolskie.pl, tel. 77 44 29 325.

Data ważności:20.03.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.02.2024
Wytworzono przez: Maria Tańczak-Bąk
Opublikowano: 26.02.2024, 13:44
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 15.04.2024, 13:34
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 368

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry