Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Województwa Opolskiego i nadania jej Statutu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia Rady Seniorów Województwa Opolskiego
i nadania jej Statutu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

28.02.2024 r. – 13.03.2024 r.

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi lub propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bdo@opolskie.pl
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Semiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Województwa Opolskiego i nadania jej Statutu.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz
z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 11690/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2024 roku.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.02.2024
Wytworzono przez: Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 28.02.2024, 09:09
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 24.04.2024, 09:58
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 30

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry