Uchwała nr LXI/624/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.01.2024r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LXI
Data podjęcia (podpisania):30.01.2024
Nr aktu prawnego:LXI/624/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.01.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Biura i Dialogu Obywatelskiego - Barbara Kamińska
Opublikowano: 02.02.2024, 13:08
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 08.03.2024, 13:43
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry