Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 10.03.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 28.04.2024 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 13.05.2024 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 123, 77 44 82 108.

Data ważności:10.03.2024
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.02.2024
Wytworzono przez: Marcin Oszańca Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 13.02.2024, 07:41
Opublikowano przez: Tomasz Przygoda
Zmodyfikowano: 29.04.2024, 12:46
Zmodyfikowano przez: Tomasz Przygoda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 941

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry