Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2024 roku pn. “PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO – WYDARZENIA” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 28.02.2024
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29.03.2024*
Rozstrzygnięcie konkursu Do 08.04.2024*

 

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:28.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2024
Wytworzono przez: Agnieszka Janus
Opublikowano: 06.02.2024, 12:01
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 06.06.2024, 13:43
Zmodyfikowano przez: Agnieszka Janus
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1950

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry